Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm
STT Chức danh Nơi làm việc Mức Lương Ngày đăng
1 Senior Associate (Transfer Pricing Experienced) Hà Nội Lương thỏa thuận 14/04/2017
2 Tax Manager (Tax Services) Hà Nội Lương thỏa thuận 14/04/2017
3 Senior Associate (Tax Experienced) Hà Nội Lương thỏa thuận 14/04/2017
4 Legal Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/01/2017
5 Legal Director Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/01/2017
6 Quality Control Manager - IT industry Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/01/2017
7 Marketing Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/01/2017
8 Sales Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 17/01/2017
9 Accountant Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 23/11/2016
10 Chief Finance Officer Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 23/08/2016
11 Senior Accountant Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 02/03/2017
12 Investment Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 03/08/2017
13 Payable /General Accountant Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 26/07/2017
14 Finance Manager Hồ Chí Minh
Bình Dương
2,000-3,000 USD 07/07/2017
15 General Accountant Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 27/06/2017
16 Senior Accountant cum Office Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 27/06/2017
17 Chief Accountant and Finance Manager Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 25/05/2017
18 Finance Controller Hồ Chí Minh Cạnh Tranh 24/04/2017
19 General Accountant (Temporary 6 months) Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 21/03/2017
20 Assistant Manager – Compliance Hồ Chí Minh Lương thỏa thuận 21/03/2017

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.