Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chỉ huy trưởng công trình

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Negotiable
 • Architect, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Description

 • Triển khai công tác chuẩn bị thi công dự án
 • Lập biện pháp thi công
 • Tổ chức giám sát, theo dõi, quản lý thi công dự án
 • Họp giao ban định kỳ với CĐT, TVGS
 • Quản lý chi phí của dự án
 • Tổ chức hồ sơ nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng​
 • Các công việc khác, trao đổi chi tiết hơn trong quá trình phỏng vấn

Job Requirement

Có kinh nghiệm

 • Tư vấn thiết kế, thi công và quản lý dự án trong lĩnh vực xử lý nền móng
 • Cung cấp các giải pháp về xử lý sự cố công trình.
 • Tư vấn thiết kế, thi công và quản lý dự án các công trình xây dựng

Có bằng kỹ sư xây dựng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.