Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chief Operations Officer/HR Director

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Executive management, Human Resources
 • Other
 • 1
 • 21/12/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty cổ phần Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sản xuất hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu mua, chế biến hàng nông lâm thủy hải sản cung ứng xuất khẩu. Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm [1] ứng viên tiềm năng cho vị trí Giám đốc vận hành (COO/HRD), với mô tả công việc cụ thể như sau: 

 • Thực hiện các chỉ đạo, chỉ thị của CEO và ban giám đốc. Thực hiện quản lý các nguồn lực để đảm bảo hiệu quả các mục tiêu, tạo dựng các  giá trị tối đa cho các bên liên quan của công ty.
 • Phát triển và phân bổ chiến lược cũng như nhiệm vụ cho các nhân sự cấp dưới. Thực hiện công tác lên kế hoạch huấn luyện, điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với mục tiêu công ty qua việc hợp tác với giám đốc nhân sự
 • Lập kế hoạch thực hiện tiến độ vận hành doanh nghiệp theo mức độ ưu tiên dựa trên nhu cầu từ tổ chức, khách hàng và nhân viên.
 • Duy trì và giám sát nhân sự trong công tác vận hành,  xây dựng động lực để thực hiện yêu cầu tổ chức.
 • Thực hiện đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp luôn hiệu quả. Công tác quản lý tài nguyên, phân phối hàng hoá và dịch vụ đảm bảo phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp và nhu cầu của khách hàng.
 • Các công việc khác theo đề nghị của CEO

Job Requirement

 • Ứng viên là cử nhân kinh doanh/quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong vị trí lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp có cùng quy mô, cũng như kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực quản lý hoạt động doanh nghiệp.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng cơ bản trong việc lập kế hoạch tài chính, phân tích tài chính và thực hiện giám sát nhân sự, pháp chế, nhân sự,...
 • Có kỹ năng tốt trong định hướng phát triển tổ chức, quản lý nhân sự, thực hiện phát triển nguồn  tài nguyên và lập kế hoạch chiến lược chung cho sự phát triển doanh nghiệp.
 • Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử và thiết lập quan hệ tốt với nhân sự, khách hàng và đối tác.
 • Có kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm hiệu quả, linh hoạt và đa nhiệm trong quản lý cũng như xử lý các tình huống.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.