Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHỦ QUẢN PHÒNG NHÂN SỰ

 • Tay Ninh
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Manufacturing / Process
 • Unlimited

Job Description

 • Hỗ trợ giám đốc nhân sự lập kế hoạch liên quan đến nhân sự
 • Hỗ trợ giám đốc nhân sự thực hiện các công việc trong bộ phận
 • Thúc đẩy triển khai các công việc trong bộ phận như tuyển dụng, đào tạo, lương, đánh giá
 • Hoàn thiện các chế độ, quy trình công việc của bộ phận

Job Requirement

 • Nam, từ 25- 40 tuổi
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, kinh nghiệm quản lý nhân sự 5 năm trở lên.
 • Có khả năng giao tiếp tốt
 • Lưu loát tiếng Hoa hoặc tiếng Anh, ưu tiên ứng viên biết cả 2 ngôn ngữ trên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.