Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc điều hành

 • Lam Dong
 • Manager
 • Permanent
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Agriculture
 • 10/01/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty thương mại về mặt hàng rau củ quả. Hiện tại đang tìm kiếm vị trí Giám đốc điều hành với mô tả công việc như sau"

- Xây dựng và triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng chung Công ty.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch chiến lược tổng thể.

- Xây dựng cấu trúc, sơ đồ tổ chức và tổ chức bộ máy nhân sự đáp ứng yêu cầu chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

- Giám sát toàn bộ hoạt động của tổ chức theo định hướng đã thiết lập.

- Xây dựng các biện pháp quản trị công việc như quy chế điều hành, quy trình sản xuất, quy phạm kỹ thuật, các biện pháp khuyến khích lao động, khen thưởng và kỷ luật lao động.

- Tổ chức triển khai xây dựng các văn bản định chế, quy chế vận hành và quản lý nội bộ.

Job Requirement

Am hiểu sâu về sản phẩm, thị trường và hệ thống phân phối sản phẩm.

-        Kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp và hoạt động quản trị tổng quát.

-        Khả năng phân tích, đánh giá cung cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng.

-        Có tầm nhìn lập chiến lược. Lập kế hoạch và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty chuyên nghiệp và quyết đoán.

-        Kỹ năng phân tích, hoạch định, tổ chức và giải quyết các vấn đề xuất sắc, cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới.

-        Kỹ năng truyền cảm hứng, tạo lòng tin, kiên định.

-        Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và xử lý tốt các tình huống phát sinh. Thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.