Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Khối Bán buôn

 • Ha Noi
 • Director
 • Permanent
 • 2,300 - 2,500 USD
 • Banking, Executive management, Sales / Business Development
 • Sales
 • Unlimited

Job Description

 • Chịu trách nhiệm quản lý, báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Khối Ngân hàng Bán buôn.
 • Căn cứ vào tình hình kinh tế và kế hoạch phát triển của Khối Ngân hàng Bán buôn để xây dựng kế hoạch hoạt động của Khối theo định hướng của Ban Lãnh đạo ngân hàng.
 • Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi trong hoạt động của Khối làm ảnh hưởng đến ngân hàng
 • Phân công công việc theo phạm vi hoạt động của Khối bán buôn. Nắm bắt hoạt động, phản hồi và kịp thời điều chỉnh phân công công việc.
 • Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Khối trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định.
 • Chủ trì xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Khối.
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên về kiến thức và kỹ năng phát triển công việc.
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc Khối bán buôn.
 • Thực hiện chế độ báo cáo đối với Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo ngân hàng về tình hình hoạt động của Khối.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên từ các trường thuộc Khối Kinh tế, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại các trường Đại học uy tín.
 • Có ít nhất 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 07 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý từ trưởng phòng/chức danh tương đương trở lên trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng.
 • Có tầm nhìn bao quát vĩ mô và vi mô trong ngắ.n hạn và dài hạn đối với hoạt động tài chính, ngân hàng.
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.
 • Có khả năng lãnh đạo, quản lý.
 • Có năng lực định hướng, tư duy chiến lược
 • Có kỹ năng ra quyết định kịp thời.
 • Thành thạo 1 ngoại ngữ thông dụng (Anh, Pháp, Trung…).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.