Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Kinh Doanh

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Food Tech / Nutritionist, Food & Beverage (F&B), Sales / Business Development
 • Sales
 • 30/04/2019

Job Description

Khách chúng tôi là công ty sản xuất hàng thực phẩm đông lạnh xuất khẩu và kinh doanh trong thị trường, hiện nay chúng tôi cần tuyển Giám Đốc Kinh Doanh phát triển thị trường trong và ngoài nước, với chi tiết như sau: 

 • Chịu trách nhiệm quản lý và phân công nhiệm vụ bộ phận Thương Mại Phân Phối nội địa mảng hàng thực phẩm chế biến đông lạnh.
 • Hoạch định chiến lược bán hàng, phát triển các kênh bán hàng theo định hướng phát triển chung của Công ty.
 • Lập kế hoạch kinh doanh, thúc đẩy bộ phận thực hiện công việc theo kế hoạch và chủ động triển khai các hoạt động kinh doanh đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số đề ra.
 • Xây dựng kế hoạch marketing, chỉ đạo và giám sát mục tiêu marketing ngắn, trung và dài hạn nhằm đẩy mạnh thương hiệu của Công ty trên thị trường; đánh giá định kỳ các kênh marketing để điều chỉnh chiến lược bán hàng phù hợp.
 • Nghiên cứu và phối hợp với nhà máy sản xuất phát triển các sản phẩm mới.
 • Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh hàng kỳ và báo cáo Ban TGĐ.
 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng riêng của bộ phận phù hợp với từng thời điểm thị trường thương mại, chiến lược và mục tiêu của Công ty.
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên bộ phận thuộc quyền.

Job Requirement

 • Từng có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 5 năm trong ngành hàng thực phẩm, kinh doanh cửa hàng, siêu thị.
 • Am hiểu thị trường, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.
 • Kỹ năng quản lý, điều hành nhóm, dẫn dắt và khích lệ đội ngũ kinh doanh
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian.
 • Trình độ English giao tiếp tốt.
 • Lương, thưởng thỏa thuận.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.