Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH - PGD BA ĐỒN

 • Quang Binh
 • Manager
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Description

 • Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh và vận hành của Phòng Giao dịch (PGD) được giao, đảm bảo đơn vị hoạt động phù hợp với chiến lược kinh doanh của cụm và chiến lược kinh doanh của Ngân hàng..
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Chi nhánh và gián tiếp trước Giám đốc Vùng về kết quả hoạt động của đơn vị.

Job Requirement

 • Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Kinh nghiệm liên quan:
  • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí cấp phòng/bộ phận trở lên.
 • Kiến thức/ Chuyên môn liên quan:
  • Có kiến thức nâng cao về Luật NHNN, Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp, Luật dân sự, các qui định của ngành ngân hàng, và các quy định pháp luật có liên quan. Thông hiểu chính sách và thủ tục về hoạt động tín dụng của ACB, thông hiểu sản phẩm và dịch vụ của ACB. Giỏi phân tích, tổng hợp và đánh giá.
 • Kỹ năng cần có:
  •  Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp, thuyết trình, làm việc đồng đội, quả lý thời gian, ...
 • Phẩm chất cá nhân cần có:
  • Trung thực, liêm khiết, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm, …

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.