Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Siêu Thị

 • Dong Nai
 • Manager
 • Competitive
 • Executive management, Sales / Business Development, Wood
 • Unlimited

Job Description

 • Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành toàn diện các hoạt động của Siêu thị
 • Hoạch định các chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty cùng bàn Ban Tổng giám đốc.
 • Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các chương trình bán hàng của công ty. Tổ chức phối hợp hoạt động của tất cả các bộ phận trong Siêu thị.
 • Chỉ đạo công tác đánh giá kết quả kinh doanh của các cá nhân và bộ phận trong Siêu thị. Lập các báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh. Báo cáo việc xây dựng các kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh cho Ban Giám đốc.
 • Duy trì mối quan hệ ngoại giao với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
 • Các công việc khác theo sự phân công – chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc

Job Requirement

 • Nam. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, thành thạo tiếng Anh.
 • Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại vị trí trưởng phòng cho các doanh nghiệp về ngành Gỗ
 • Hiểu biết vững về nguyên tắc, quy định cơ chế quản lý nghiệp vụ kinh doanh hiện nay đang áp dụng, có kiến thức về lĩnh vực quản trị quy trình ISO, lập sơ đồ khối quản trị chi tiết từng sản phẩm.
 • Có tư duy, tầm nhìn chiến lược về kinh doanh 
 • Khả năng phân tích thị trường, nhạy bén với thay đổi đề đưa ra chiến lươc phù hợp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.