Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Thiết Kế Cấp Thoát Nước

 • Dong Nai
 • Manager
 • Permanent
 • Competitive
 • Civil / Construction, Environmental, Executive management
 • Unlimited

Job Description

 • Thực hiện lập kế hoạch và điều phối, giám sát nhân viên trong bộ phận thực hiện công việc
 • Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, bóc tách bản vẽ, lựa chọn vật tư, lên phương án thiết kế, thuyết minh giải pháp kỹ thuật cho công trình cấp thoát nước và lập báo giá, dự toán 
 • Đôn đốc và trực tiếp triển khai bản vẽ thi công và lập bản vẽ hoàn công các công trình, tổng hợp các vật tư thay đổi trong khi thi công
 • Điều phối, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc trong bộ phận và tham mưu cho Tổng Giám đốc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên 
 • Phối hợp thực hiện các công việc theo yêu cầu của Tổng giám đốc 
 • Thực hiện công tác xử lý thiết kế và các vấn đề kỹ thuật phát sinh
 • Tham gia kiểm tra, thẩm định về mặt khối lượng, chất lượng và kỹ thuật của các hồ sơ thanh quyết toán liên quan
 • Thực hiện các công việc khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu

Job Requirement

 • Nam, tuổi từ 33 – 40, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cấp thoát nước
 • Có 7-10 năm kinh nghiệm chuyên ngành thiết kế cấp thoát nước và 3-5 năm làm ở vị trí quản lý tương đương
 • Am hiểu sâu các công nghệ về ngành nước.
 • Làm việc nghiêm túc, linh hoạt, năng động.
 • Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh theo yêu cầu công việc.
 • Ngoại ngữ: giao tiếp tốt, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
 • Thành thạo máy tính, hiểu biết về phần mềm tính toán kết cấu (SAP, Midas, RM 2004...), 3Dmax, Architex Destop, Correl Draw, AutoCAD...

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.