Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Trung tâm Quản lý và phát triển KHDN

 • Ha Noi
 • Director
 • 2,300 - 2,500 USD
 • Administrative / Clerical, Banking, Executive management, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Description

 • Căn cứ vào tình hình kinh tế và kế hoạch phát triển của Khối Ngân hàng Bán buôn để xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo định hướng của Ban Lãnh đạo ngân hàng.
 • Quản lý hoạt động phát triển KHDN trên toàn hệ thống.
 • Quản lý hoạt động duy trì và phát triển các khoản cho vay lại đối với các nguồn vốn ưu đãi trên toàn hệ thống.
 • Phân công công việc theo phạm vi hoạt động của Trung tâm cho từng tổ, nhân viên. Nắm bắt hoạt động, phản hồi và kịp thời điều chỉnh phân công công việc.
 • Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định.
 • Chủ trì xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Trung tâm. Tham gia xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Khối.
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên về kiến thức và kỹ năng phát triển công việc.
 • Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên. Định kỳ thực hiện chế độ báo cáo đối với Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Trung tâm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác do Giám đốc Khối giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên từ các trường thuộc Khối Kinh tế, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại các trường Đại học uy tín.
 • Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý từ trưởng phòng/chức danh tương đương trở lên trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng.
 • Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm dịch vụ KHDN
 • Có kỹ năng tổ chức, điều hành, lãnh đạo;
 • Nắm vững về cơ chế tổ chức, hoạt động của ngân hàng, am hiểu về nghiệp vụ tín dụng và các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng.
 • Có kiến thức sâu rộng về luật pháp và các nghiệp vụ liên quan.
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá.
 • Tư duy Logic, chính xác, có khả năng phân tích vấn đề.
 • Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tinh thần đoàn kết, phối  hợp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.