Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc TT Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm KHDN

 • Ha Noi
 • Director
 • 2,300 - 2,500 USD
 • Banking, Customer Service, Executive management, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Description

 • Xây dựng kế hoạch hoạt động; quản lý, điều hành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển sản phẩm KHDN nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

Căn cứ vào tình hình kinh tế và kế hoạch phát triển của Khối Ngân hàng Bán buôn để xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo định hướng của Ban Lãnh đạo ngân hàng.

 • Xây dựng/phân công và chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ xây dựng các chương trình/kế hoạch hoạt động trong kỳ và trong từng giai đoạn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu cần) để tổ chức triển khai thực hiện và tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra.
 • Quản lý công tác nghiên cứu, xây dựng, phát triển sản phẩm, điều chỉnh, đổi mới, nâng cấp sản phẩm đối với phân khúc KHDN; Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động của Trung tâm theo sự chỉ đạo của Giám đốc/ Phó Giám đốc Khối.
 • Giám sát việc tuân thủ quy trình, quy định và triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi trong hoạt động PTSP của ngân hàng.
 • Tổ chức nghiên cứu thị trường; phân tích, dự báo nhu cầu khách hàng; xu hướng phát triển sản phẩm - dịch vụ ngân hàng. Đưa ra những đề xuất, khuyến nghị nhằm đẩy mạnh việc thực hiện triển khai sản phẩm KHDN trên toàn hệ thống.
 • Chủ động giải quyết các vấn đề liên quan đến các mặt hoạt động của Trung tâm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được quy định.
 • Chủ trì xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Trung tâm. Tham gia xây dựng quy chế và quy trình làm việc của Khối.
 • Quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên về kiến thức và kỹ năng phát triển công việc.
 • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự thuộc trung tâm.
 • Thực hiện chế độ báo cáo đối với Giám đốc/Phó Giám đốc Khối, Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Trung tâm.
 • Thực hiện các công việc liên quan khác do Giám đốc Khối giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên từ các trường thuộc Khối Kinh tế, Ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại các trường Đại học uy tín.
 • Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, trong đó có ít nhất 03 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lý từ trưởng phòng/chức danh tương đương trở lên trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng.
 • Nắm vững cơ chế, quy định của Nhà nước về lĩnh vực phụ trách.
 • Có kiến thức sâu về luật pháp liên quan đến hoạt động phát triển sản phẩm.
 • Có kiến thức sâu và am hiểu hoạt động ngân hàng theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
 • Có kiến thức nền, hiểu biết rộng về kinh tế, văn hóa, xã hội.
 • Nắm vững nguyên lý của các phương pháp nghiên cứu thị trường phục vụ công tác phát triển sản phẩm.
 • Có khả năng lãnh đạo, quản lý, có tư duy logic, kỹ năng phân tích, tổng hợp, bao quát vấn đề tốt. Có khả năng dự báo đối với lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản phẩm. Ưu tiên có tư duy sáng tạo, đột phá.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.