Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám sát cải tiến dự án

 • Binh Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Negotiable
 • Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process
 • Other
 • 1
 • 31/07/2022

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất bao bì, nhãn mác của Nhật, nhà máy tại VSIP 2, Bình Dương. Chúng tôi cần ứng viên Giám sát cải tiến dự án/Improvement-project Supervisor​ với công việc chính sau: 

 • Lập kế hoạch cải tiến hay dự định cải tiến quy trình sản xuất
 • Đưa ra kế hoạch cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất
 • Tham gia vào hoạt động cải tiến, theo dõi quy trình cải tiến nhằm đảm bảo thời gian tiến hành và sát sao chất lượng theo từng hoạt động cải tiến
 • Làm việc với các phòng ban để xác định các cơ hội cải tiến quy trình mới trong các lĩnh vực chất lượng, chi phí hiệu suất và bảo trì phòng ngừa và dự án
 • Xác định nhanh chóng những khó khăn mà công nhân viên trong nhà máy, trong xưởng sản xuất gặp phải khi làm việc trên quy trình sản xuất mới đã cải tiến. Sử dụng kết quả này để đưa ra giải pháp cho vấn đề đang gặp phải
 • Đánh giá chất lượng sau cải tiến và so sánh kết quả này so với quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm trước cải tiến nhằm xác định mức độ thành công hay thất bại cũng như đưa ra giải pháp hợp lý
 • Đánh giá và phân tích các số liệu và hiệu suất quy trình hiện tại để xác nhận các khu vực cải tiến
 • Phân tích và xác định các cơ hội để giảm sự thay đổi của quy trình , cải thiện khả năng và tối ưu hóa hiệu suất của quy trình
 • Phát triển các sáng kiến cải tiến quy trình để tăng hiệu quả hoạt động và năng suất
 • Tạo điều kiệm thuận lợi cho việc khai thác quy trình mới và thay đổi mang lại các kết quả cải thiện
 • Xây dựng các thủ tục và chính sách tiêu chuẩn để các kỹ sư tuân theo
 • Đào tạo và hướng dẫn các nguồn lực cần thiết
 • Làm việc với các nhóm khác nhau để giảm bớt các lỗi về quy trình và sự cố máy móc
 • Thiết lập các hồ sơ, các quy trình hỗ trợ cải tiến liên tục và sửa đổi các quy trình
 • Hỗ trợ Người quản lý trong việc quản lý đối với các dự án

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ điện tử hoặc cơ khí
 • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dự án cải tiến trong doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
 • Có thể đọc hiểu các bản vẽ điện và cơ khí
 • Có chuyên môn về hệ thống phụ trợ trong nhà máy: điện, điện lạnh, máy nén, hệ thống thông gió, lò hơi và máy móc sản xuất..
 • Có kinh nghiệm về làm dự án
 • Có kinh nghiệm về cải tiến và hiểu biết về các máy đóng gói tự động

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.