Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Internal Audit cum Legal Leader

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 700 - 900 USD
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services
 • Unlimited

Job Description

 • Thiết lập và phát triển kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và chịu trách nhiệm về thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ tại các nhà máy.
 • Thực hiện đánh giá nội bộ, xác định các rủi ro liên quan đến quản lý, sự tuân thủ, đánh giá những rủi ro hành vi ảnh hưởng đến kinh doanh của công ty.
 • Báo cáo các rủi ro cho quản lý cấp cao và  BGĐ . Theo dõi việc thực hiện theo kế hoạch hành động đối ứng sau khi kiểm toán nội bộ phát hiện tại các phòng ban nhằm đảm bảo rằng các kế hoạch đối ứng sẽ được thực hiện một cách hiệu quả, nhằm giảm tối thiểu rủi ro cho công ty.
 • Định kỳ kiểm tra và duy trì sự tuân thủ qui định của pháp luật và qui định của công ty.
 • Hỗ trợ điều tra nhưng trường hợp có khả năng gian lận trong công ty khi có yêu cầu và báo cáo kết quả cho quản lý và Ban giám đốc.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để kiểm soát rủi ro, tuân thủ, an toàn pháp luật và kiểm toán độc lập).
 • Hỗ trợ và tư vấn cho BGĐ và cán bộ quản lý cục khác để hệ thống hóa và tăng cường kiểm soát quản lý của mình và tuân thủ để ngăn chặn nguy cơ.
 • Phát thảo và chỉnh sửa kiểm tra các hợp đồng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu của kiểm toán nội bộ quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế hoặc kiểm toán hoặc luật.
 • Đã qua huấn luyện về nghiệp vụ kiểm toán nội bộ.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ tại các nhà máy sản xuất ít nhất 3 năm.
 • Ưu tiên có các chứng chỉ như CA or CIA or CPA.
 • Khả năng tư duy, tổng hợp phân tích dữ liệu và giải quyết vần đề.
 • Khả năng tích ứng và thay đổi phù hợp nhanh chóng, đa năng.
 • Giao tiếp được bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.