Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế Toán Trưởng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 8 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Other
 • 1
 • 31/08/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Đối tác của CareerBuilder là công ty hoạt động và phát triển trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi đang cần tuyển vị trí Kế Toán Trưởng theo mô tả sau:

 • Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán
 • Xây dựng quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kế toán phần hành thực hiện đúng chức năng.
 • Xây dựng quy trình giám sát/tiêu chí giám sát kế toán cơ sở
 • Tổng hợp, đánh giá, lên kế hoạch tuyển dụng/mô tả công việc các vị trí kế toán toàn hệ thống hàng năm, quý, tháng theo yêu cầu
 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo/tập huấn cho các nhân sự kế toán toàn hệ thống hàng năm, quý, tháng theo yêu cầu
 • Đề xuất chế độ, thang bảng lương, điều kiện làm việc… cho nhân sự.
 • Xây dựng/duyệt ngân sách hàng năm. Kiểm soát quản lý chi phí và quản lý sử dụng tài sản theo quy định của công ty.
 • Phân tích tài chính, tham vấn cho Ban giám đốc các chính sách liên quan tới hoạt động tài chính kế toán và sản xuất kinh doanh
 • Xây dựng và phân tích hiệu quả các mô hình dự án đầu tư.
 • Kiểm tra giám sát việc lập, nộp báo cáo và quyết toán với cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán, cơ quan thống kê...
 • Đảm nhiệm công việc cụ thể do ban giám đốc giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm >= 8 năm. Có kinh nghim kế toán, tài chinh mng giáo dc hoc làm v dch v kế toán/kim toán/tài chính.
 • Tiếng anh giao tiếp, thành thạo tin học văn phòng
 • Chuyên môn, tư duy, giao tiếp, phân tích, đánh giá tốt..
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Cẩn thận trung thực, quản lý thời gian, phân phối công việc tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.