Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ Sư QC/QS

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • Other
 • 1
 • 31/12/2022

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty xây dựng cầu đường, đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Kỹ Sư QC/QS với công việc cụ thể như sau:

- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, danh mục tài liệu và quy trình dự án.

- Quản lý và triển khai công việc QA/QC đạt hiệu quả, bao gồm công tác: quản lý chất lượng, quản lý hồ sơ bản vẽ, hồ sơ quản lý chất lượng công trình; công tác thí nghiệm, kiểm định, nghiệm thu hạng mục công trình, hoàn công.

-Dự trù khối lượng vật tư nhập về dự án; lập kế hoạch vật tư, thanh toán theo tuần, tháng.

-Theo dõi tiến độ, báo cáo kế hoạch của dự án.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, hồ sơ thí nghiệm, hồ sơ chất lượng phục vụ công tác thi công.

- Thực hiện nghiệm thu nội bộ, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo các mốc nghiệm thu dự án với Tư vấn giám sát và đại diện Chủ đầu tư.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch chất lượng dự án. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch chất lượng dự án.

- Phối hợp với các bên kiểm tra giám sát quá trình thi công, xử lý các vấn đề về chất lượng trong quá trình thi công.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán cho thầu phụ, tổ đội về khối lượng.

- Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán với Chủ đầu tư về khối lượng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Kinh tế xây dựng hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm 3 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

- Thành thục kỹ năng tin học: Word, Excel, Mạng và Máy tính, AutoCAD, phần mềm chuyên ngành.

- Đã từng kiểm soát hồ sơ chất lượng tại công trình.

- Nắm vững hệ thống quản lý chất lượng.

Job tags: Kỹ Sư QC/QS

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.