Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ Sư Thiết Kế Cấp Thoát Nước

 • Dong Nai
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Competitive
 • Civil / Construction, Environmental
 • Unlimited

Job Description

 • Tính toán công suât, thiết kế hệ thống cấp thoát nước, nhà máy sản xuất nước sạch
 • Triển khai bóc tách khối lượng, lập dự toán thi công các nhà máy sản xuất nước sạch/hệ thống nước thải
 • Kiếm tra, giám sát các công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước/nhà máy nước sạch
 • Thực hiện công tác xử lý thiết kế và các vấn đề kỹ thuật phát sinh
 • Lập hồ sơ thanh quyết toán liên quan
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành cấp thoát nước
 • Có chứng chỉ tư vấn giám sát, chứng chỉ định giá, chứng chỉ đấu thầu...
 • Am hiểu các công nghệ về ngành nước, thích tìm tòi và ứng dụng công nghệ mới vào thực tế.
 • Làm việc nghiêm túc, linh hoạt, năng động.
 • Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác theo yêu cầu của công việc mà Công ty giao phó.
 • Ngoại ngữ: đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
 • Thành thạo máy tính, Word, Excel, Acrobat, Project ...nhất là phần mềm AutoCAD

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.