Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phiên dịch tiếng nhật (Công ty về Xây Dựng)

  • Tay Ninh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Negotiable
  • Entry Level / Internship, Other
  • Unlimited

Job Description

Hiện tại, do mở rộng kinh doanh, khách hàng chúng tôi đang tìm kiếm nhân lực cho vị trí Phiên dịc tiếng nhật với những yêu cầu sau:

- Nghe nói viết thành thạo 

- Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào làm việc

- Nếu có kinh nghiệm dịch trong lĩnh vực xây dựng là một lợi thế.

- Làm việc ở Tây Ninh (cách HCM 60 phút), có Ký túc xá ở lại

Job Requirement

Sử dụng tiếng nhật thành thạo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.