Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó GĐ TT Hành chính – Tổng hợp

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Law / Legal Services, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Tham mưu Giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty. 
 • Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, thông tin đến và đi. 
 • Chỉ đạo, tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty
 • Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường làm việc 
 • Chủ trì và thực hiện việc tạo dựng phát triển uy tín, thương hiệu của Công ty.
 • Tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên Công ty
 • Quản lý, giám sát nhân sự trực thuộc 
 • Các nhiệm vụ liên quan được yêu cầu  

Job Requirement

 • Cử nhân các ngành: Hành chính quản trị, Nhân sự...
 •  Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hành chính ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án hoặc quản lý dự án
 • Có kinh nghiệm soạn báo cáo 
 • Có khả năng hoạch định và tổ chức, kỹ năng phân tích, làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Thành thạo Ms Offices, Internet. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.