Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Giám Đốc Phát Triển Thương Hiệu

 • Ho Chi Minh (District 3)
 • Director
 • Permanent
 • 5 Years
 • 50,000,000 - 80,000,000 VND
 • Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors
 • 29/02/2020

Job Description

 • Định hướng, quản lý và phát triển các hoạt động tiếp thị nhằm quảng bá các thương hiệu của công ty & những chương trình / phim chiếu trên kênh.
 • Điều hành & hướng dẫn nhân viên trong bộ phận để đạt được mục tiêu chung.
 • Hoạch định chiến lược tiếp thị, phát triển thương hiệu của công ty. Thiết lập ngân sách cho bộ phận phát triển thương hiệu cũng như chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
 • Xây dựng kế hoạch, giải pháp tiếp thị nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Phối hợp với các phòng ban để thiết lập mục tiêu và chính sách phát triển thương hiệu.
 • Tư vấn cho Ban Giám đốc về định hướng, chiến lược phát triển thương hiệu.
 • Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng phát triển thương hiệu.
 • Phân công công việc & phát triển kỹ năng của nhân viên.
 • Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện công việc với Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về quản trị và điều hành hoạt động tiếp thị.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành truyền thông, truyền hình.
 • Giao tiếp tốt.
 • Kỹ năng thuyết trình tốt
 • Hoạch định, giải quyết vấn đề.
 • Sắp xếp, tổ chức công việc.
 • Quản lý, phân công phân nhiệm, tạo động lực cho nhân viên.
 • Tầm nhìn chiến lược.
 • Am hiểu thị trường truyền thông, truyền hình.
 • Sử dụng Anh ngữ thông thạo (nghe, nói, đọc, viết).
 • Chịu áp lực tốt trong công việc.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.