Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Giám đốc TT Pháp chế và Quản trị nguồn nhân lực

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Human Resources, Law / Legal Services, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

1. Xây dựng, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của Trung tâm hàng năm

 • Xây dựng kế hoạch tổng hợp hàng năm.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, báo cáo theo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2. Xây dựng quy chế, quy trình, quy định, chính sách của phòng ban:  

 • Rà soát, xây dựng quy chế, quy trình, quy định, hướng dẫn các hoạt động của phòng.
 • Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê , đánh giá định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu cấp quản lý điều hành. 

3. Quản lý các kế hoạch hoạt động của Phòng  

 • Thiết lập hệ thống dữ liệu, thông tin báo cáo nhằm phục vụ công tác kiểm tra, giám sát điều hành.
 • Thực hiện các công tác văn thư hành chính, công tác nhân sự khác.
 • Hỗ trợ định biên năng suất cho từng vị trí làm việc trong hoạt động.
 • Tham dự các khóa đào tạo và tự đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

4. Sáng kiến, cải tiến  

 • Đề xuất và áp dụng được ít nhất  1 cải tiến/năm trong hệ thống. 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH các ngành: Luật, Hành chính Nhân sự, Ngữ văn, Kinh tế
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế, Hành chính-Nhân sự
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án hoặc quản lý dự án
 • Có kiến thức tổng quát về lĩnh vực Pháp chế, Hành chính-Nhân sự, kiến thức mở rộng về sự phát triển và tình hình cạnh tranh trên thị trường
 • Hiểu các quy trình nghiệp vụ Hành chính-Nhân sự và các rủi ro chính của các lĩnh vực phụ trách
 • Có khả năng viết các bảng mô tả chức năng và các yêu cầu thay đổi cấu trúc
 • Có kinh nghiệm soạn báo cáo, thành thạo Ms Offices, Internet.
 • Kỹ năng hoạch định và tổ chức, phân tích, báo cáo, thuyết trình, kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.