Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Executive

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Competitive
 • Manufacturing / Process, Sales / Business Development, Wood
 • Sales
 • Unlimited

Job Description

 • Bán sản phẩm MDF và quản lý khách hàng trong nước thuộc khu vực quản lý được phân công
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan một cách tốt nhất để hỗ trợ cho việc bán hàng của Công ty
 • Đạt mục tiêu bán hàng của phòng Bán hàng đề ra
 • Cung cấp kịp thời các báo cáo/ cuộc họp cho Trưởng phòng / Trưởng ban theo yêu cầuKiểm tra thông tin/ xu hướng thị trường một cách chặt chẽ
 • Các công việc khác khi được yêu cầu bởi Trưởng phòng / Trưởng Ban

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh
 • 5 năm kinh nghiệm trong cùng vị trí
 • Kỹ năng Bán hàng, thương lượng và thuyết phục
 • Tiếng Anh và tiếng Hoa: Giỏi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.