Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales Manager

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • 2,000 - 2,500 USD
 • Sales / Business Development
 • 17/06/2020

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là doanh nghiệp phân phối toàn quyền các thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Hiện tại, đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Kinh Doanh với mô tả công việc như sau:

Nhiệm vụ chung:

1.    Quản lý phòng kinh doanh với hơn 10 người.

2.    Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh theo thời gian .

3.   Giữ vững và mở rộng thị trường, thị phần, khách hàng hiện có và tiềm năng.

4.    Phối hợp chặc chẽ và hiệu quả với các phòng ban, bộ phận khác trong cty.

 

Công việc cu thể:

1.    Triển khai thực hiện kinh doanh đến từng nhân viên,

2.    Có biện pháp kiểm soát thực hiện cũng như động viên khen thưởng kịp thời với nhân viên.

3.    Có kế hoạch điều chỉnh kịp thời và bám sát được target chủ yếu : doanh số, số lượng khách hàng chung, các key customers.

4.    Phân tích đánh giá được market trend, đối thủ, nhãn hàng cạnh tranh

5.    Duy trì hệ thống báo cáo và xử lý thông tin kịp thời

6.    Có khả năng trực tiếp đàm phán thành công và thực hiện các dự án lớn

7.  Biết cách tổ chức và thực hiện các dự án thầu

8.  Phân tích và ra quyết định trong quyền hạn được giao một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Job Requirement

 1.  5- 10 năm kinh nghiệm sales cùng nghành
 2. Tiếng anh giao tiếp tốt
 3. Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.