Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Sales (Non-life insurance)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • 9,000,000 - 12,000,000 VND
 • Administrative / Clerical, Customer Service, Insurance, Sales / Business Development
 • 17/04/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Hiện tại đang tuyển dụng vị trí Chăm Sóc Khách Hàng với yêu cầu như sau:

 • Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại trực tiếp và qua các cuộc gọi điện thoại và email
 •  Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng tiềm năng để triển vọng kinh doanh mới
 •  Hoạt động như một liên hệ giữa một công ty với các khách hàng hiện tại và tiềm năng của nó
 • Nhóm hỗ trợ để đạt mục tiêu nhóm
 • Làm báo cáo hàng tuần và hàng tháng cho người quản lý
 • Các nhiệm vụ khác được giao bởi Người quản lý.
 • Chi tiết sẽ được thảo luận trong cuộc phỏng vấn

 

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm về bảo hiểm phi nhân thọ hoặc kinh nghiệm làm việc với các đại lý là một lợi thế
 • Tiếng anh giao tiếp cơ bản

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.