Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

School Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Competitive
 • Education /Training
 • Unlimited

Job Description

 • Đảm bảo cho mọi hoạt động của nhà trường được diễn ra ổn định, phát triển theo định hướng chung của trường
 • Đảm bảo quản lý nhân sự hiệu quả, sử dụng đúng người đúng việc, phát huy được khả năng của nhân viên
 • Phối hợp hiệu quả, kịp thời cùng các phòng ban chức năng trong các công việc chung của hệ thống và các công việc liên quan trực tiếp tới cơ sở.
 • Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả, dự báo được các rủi ro, kịp thời kiến nghị các giải pháp.
 • Quản lý thu/chi/công nợ theo đúng quy định về quản lý tài chính của trường, đảm bảo các khoản chi theo ngân sách đã được duyệt, phát sinh bất thường phải được sự phê duyệt của BGD.
 • Triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh nhằm đạt được chỉ tiêu được giao.
 • Xây dựng mối quan hệ tốt, nhận được sự giúp đỡ khi cần với Phòng giáo dục Quận và các cơ quan hữu quan có liên quan tới các hoạt động của cơ sở. 

 

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành có liên quan
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục.
 • Kỹ năng quản lý tốt
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.