Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TỔNG GIÁM ĐỐC

 • Dong Thap
 • CEO
 • Permanent
 • Negotiable
 • Import / Export, Manufacturing / Process, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Description

1. QUẢN LÝ KINH DOANH:

 • Quản lý bộ phận kinh doanh đảm bảo theo mục tiêu của công ty
 • Mở rộng thị trường, đa dạng hoá hệ thống khách hàng
 • Đánh giá dự báo tình hình thị trường, tiềm năng của thị trường

2. QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 • Tổ chức quản lý kế hoạch sản xuất đảm bảo theo yêu cầu và mục tiêu của kinh doanh
 • Đảm bảo cơ cấu đơn hàng kinh doanh cho phù hợp
 • Kiểm soát và cải thiện định mức sản xuất
 • Kiểm soát và cải thiện chi phí sản xuất
 • Quản lý bộ phận quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng đạt và ổn định khi xuất hàng

3. DỰ ÁN

 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới
 • Nghiên cứu và phát triển các dự án giá trị gia tăng

Job Requirement

 • Nam / Nữ > 35 tuổi
 • Ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chế biến và kinh doanh cá tra ba sa
 • Ít  nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương
 • Hiểu biết sâu sắc về cá tra và thị trường cá tra
 • Tiếng Anh thương mại quốc tế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.