Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Permanent
  • Competitive
  • Administrative / Clerical, Civil / Construction, Interpreter/ Translator
  • Unlimited

Job Description

1. Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong triển khai chính sách, hoạt động kinh doanh:

- Tư vấn pháp lý cho Tổng Giám đốc đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Công ty;

- Kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản, hồ sơ của Công ty (quyết định, hợp đồng, công văn,…) do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Tổng Giám đốc hoặc trước khi phát hành, đề xuất hướng điều chỉnh cho đơn vị có liên quan nếu có sai sót;

2. Biên, phiên dịch tiếng Anh:

- Phiên dịch cho Tổng Giám đốc khi làm việc trong các dự án, công việc liên quan và với đối tác người nước ngoài.

- Dịch thuật các loại tài liệu, văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc.

3. Giúp việc Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày:

- Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các đơn vị và báo cáo kịp thời các thông tin phản hồi;

- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty và các đơn vị thông qua các báo cáo của từng đơn vị;

- Tiếp nhận và kiểm tra toàn bộ công văn, hồ sơ, tài liệu từ các đơn vị nội bộ và bên ngoài trước khi trình Tổng Giám đốc;

- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Tổng Giám đốc;

- Ghi chép và sắp xếp các chương trình và thời gian gặp gỡ, hội họp của Tổng Giám đốc với đối tác, khách hàng

- Chuẩn bị cho các chuyến công tác của Tổng Giám đốc;

- Ghi chép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc hợp có sự tham gia của Tổng Giám đốc hoặc được Tổng Giám đốc chỉ định.

- Tham gia cùng Tổng Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, tham dự và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng;

4. Những tác vụ khác:

- Soạn thảo các loại văn bản theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

- Quản lý, lưu trữ tài liệu của Tổng Giám đốc;

- Thay mặt giải quyết các công việc khi có ủy quyền từ Tổng Giám đốc;

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc

Job Requirement

- Nam, độ tuổi từ 25 đến 40;
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết;
- Am hiểu luật pháp kinh doanh đầu tư xây dựng, kinh tế Việt Nam;
- Có kinh nghiệm về quản trị văn phòng;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo, lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch;
- Kỹ năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt;
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn trọng và có trách nhiệm với công việc;
- Chịu được áp lực công việc cao, làm việc ngoài giờ và có thể đi công tác ngoại tỉnh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.