Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng dự án

  • Ho Chi Minh
  • Manager
  • Permanent
  • 1,800 - 2,200 USD
  • Civil / Construction, Executive management, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Mechanical / Auto / Automotive
  • Unlimited

Job Description

•    Lập kế hoạch, điều hạnh hoạt động, đảm bảo chất lượng dự án.
•    Tổ chức giám sát, theo dõi hiệu quả của thành viên dự án, thầu phụ.
•    Báo cáo khách hàng và Ban Giám Đốc về tình hình thực hiện dự án.
•    Theo dõi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên dự án.
•    Tổ chức thực hiện hồ sơ  nghiệm thu, quyết toán các dự án.
•    Đề xuất và xây dựng, cải tiến quy trình, biểu mẫu làm việc liên quan.
•    Đào tạo, đánh giá nhân viên.
•    Đề xuất, tham gia tuyển dụng nhân sự kịp thời đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch kinh doanh của công ty.
•    Tham mưu cho lãnh đạo công ty về cơ cấu tổ chức, nguồn lực.

 

Job Requirement

•    Tốt nghiệp đại học trở lên.
•    Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý dự án cơ điện – tự động hóa.
•    Có khả năng hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra công việc.
•    Có  khả năng bóc tách tiên lượng, tính dự toán, lập hồ sơ thanh quyết toán.
•    Hiểu biết về cấu trúc tổ chức, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.
•    Có khả năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định, thuyết trình.
•    Nhiệt tình, trung thực, cầu tiến, cam kết, có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
 

Các yêu cầu khác:
•    Chấp nhận đi công tác và làm ngoài giờ theo yêu cầu công việc.
•    Kỹ năng soạn thảo văn bản và công nghệ thông tin tốt.
•    Có kinh nghiệm quản lý dự án đa dạng.
•    Có chứng chỉ hành nghề liên quan.
•    Hiểu biết tốt về thông tin của ngành và lĩnh vực.
•    Có chứng chỉ Quản Lý Dự Án (Việt Nam) và chứng chỉ Quản Lý Dự Án theo chuẩn quốc tế là lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.