Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Thị Trường

  • Ho Chi Minh
  • Manager
  • 1,000 - 1,000 USD
  • Marketing, Real Estate, Statistics
  • Unlimited

Job Description

Mô Tả Công Việc

- Đề xuất các chương trình và nội dung nghiên cứu thị trường;

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập và phân tích các thông tin, dữ liệu về diễn biến của thị trường bất động sản tại Tp.HCM và các khu vực khác theo yêu cầu

- Lập các báo cáo, thống kê, nhận định … về thị trường bất động sản, khách hàng và thương hiệu Công ty hàng tuần/ tháng/quý

- Tìm hiểu, đánh giá về phân khúc thị trường tiềm năng

- Xây dựng hệ thống báo cáo, đánh giá, phân tích thị trường BĐS phục vụ cho nội bộ công ty

- Theo dõi các số liệu thống kê nội bộ về khách hàng/ tình hình bán hàng… để đưa ra các khuyến nghị về insight của khách hàng & phục vụ cho các sản phẩm mới

- Nghiên cứu/ khảo sát khách hàng / đại lý/nhân sự bán hàng và các dự án tương tự.

- Đưa ra các kiến nghị về dự án mới cho công ty về mặt sản phẩm & giá cả

Trách Nhiệm

- Giám sát và giữ mối quan hệ với các tổ chức liên quan

- Hỗ trợ các phòng ban khác, đặc biệt là Sales và marketing trong các công việc cần sự am hiểu về thị trường, khách hàng

- Phối hợp với bộ phận sales/đại lý để triển khai hoạt động nghiên cứu khách hàng & đối thủ

- Làm việc với các bộ phận liên quan khác để có được và tổng hợp các số liệu nội bộ

- Làm việc với các đơn vị nghiên cứu thị trường để đưa ra yêu cầu & giám sát họ thực hiện theo mong muốn nghiên cứu thị trường đã đưa ra

Job Requirement

Yêu Cầu

- Trình độ / kinh nghiệm / kỹ năng cần thiết cho công việc:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành marketing/ kinh tế/ tài chính/ nghiên cứu thị trường

- Yêu thích và có những hiểu biết nhất định về thị trường bất động sản

- Có khả năng tổng hợp và phân tích tốt

If you find it interesting and your experience match to, please attach your resume in word document and APPLY NOW.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.