Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng Nhân Sự (HR Manager)

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • Competitive
 • Administrative / Clerical, Civil / Construction, Human Resources
 • Administrator
 • 30/06/2020

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là công ty đầu tư và xây dựng hàng đầu trong nước đang cần tìm Trưởng Phòng Nhân Sự (HRM) có tâm và kinh nghiệm nhân sự trong ngành xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản. Nội dung công việc chi tiết như sau:

 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
 • Quản lý, triển khai các công tác nội nghiệp đảm bảo thực hiện hiệu quả các nghiệp vụ nhân sự.
 • Giám sát thực hiện, đánh giá hiệu chỉnh các nội qui, chính sách qui trình, qui chế, qui định nhân sự.
 • Chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành khối xây dựng, kỹ thuật, kinh tế
 • Tuổi từ 30 trở lên.
 • Kinh nghiệm 03 năm tại vị trí tương đương
 • Có tính logic cao, tư duy tốt và hiểu tâm lí con người tốt
 • kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng, đầu tư bất động sản là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.