Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Phòng thiết kế - Design Manager

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • 3 - 20 Years
 • 20,000,000 - 35,000,000 VND
 • Architect, Interior / Exterior
 • 06/02/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công tác điều hành.

 • Tổ chức, quản lý và điều hành phòng Thiết kế.
 • Thiết lập các nội quy nội bộ phòng.
 • Điều phối phân công việc cho toàn Nhân viên trực thuộc phòng Thiết kế.
 • Xem xét, đánh giá năng lực hiệu quả làm việc, tinh thần trách nhiệm đối với từng Nhân viên phòng Thiết kế.

Quản lý nhân viên

 • Phân công nhiệm vụ trách nhiệm cho từng nhân viên trực thuộc bộ phận Thiết kế.
 • Phân bổ trách nhiệm thực hiện mỗi dự án cho các team đảm bảo tinh thần công bằng – trung thực – minh bạch.
 • Thực hiện đánh giá hoàn thành công việc của từng nhân viên.

Công tác đào tạo

 • Tổ chức đào tạo nội bộ các quy trình làm việc, chuyên môn nghiệp vụ, … cho nhân viên trực thuộc phòng Thiết kế.
 • Tổ chức đào tạo hướng dẫn công việc cho Nhân viên mới trực thuộc phòng Thiết kế (định kỳ tháng).

Công tác đối nội, đối ngoại.

 • Chịu trách nhiệm trước BLĐ về chất lượng, hiệu quả công việc của phòng Thiết kế.
 • Tương tác với các bộ phận khác trong các hoạt động công việc hàng ngày.
 • Tiếp nhận các thông tin yêu cầu từ Chủ Đầu Tư thông qua PM công trình về bản vẽ thiết kế từ đó triển khai xuống Nhân viên cấp dưới.

Mối quan hệ trong công việc.

 • Ban Tổng Giám Đốc: Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ.
 • Các phòng ban trong Công ty: Phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ phòng Thiết kế.
 • Chủ đầu tư, khách hàng: Tương tác với Chủ đầu tư/ khách hàng về các nội dung liên quan đến bản vẽ thiết kế khi PM công trình yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thiết kế, kiến trúc, nội thất.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm liên quan đến chuyên môn: Solidworks, Autocad 2D, 3D, các phần mềm liên quan phục vụ công tác thiết kế, shopdrawings.
 • Ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý khoảng 15 – 30 nhân viên.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, quản lý nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng đào tạo chuyên môn tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.