Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Content Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 6 - 15 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế, Tiếp thị
 • Tiếp Thị
 • 1
 • 04/07/2022

Mô Tả Công Việc

We are looking for talent for the post of Content Manager/Content Lead for Global agency with main duties as:

 • Develop content strategy aligned with short-term and long-term marketing objectives of clients
 • Collaborate with Client Service and Creative teams to plan and develop diversified content, content outline and platforms
 • Assigning content production tasks to team members and commissioning articles, videos and other content from external resources
 • Approving content to be published and ensuring it meets all quality control checks
 • Edit, proofread and improve content writers’ posts
 • Liaise with content writers to ensure brand consistency
 • Optimize content according to SEO
 • Use content management systems to analyze website traffic and user engagement metrics
 • Manage content distribution to online channels and social media platforms to increase web traffic in alignment with business objectives
 • Seek out PR opportunities to produce branded content for media outlets
 • Develop an editorial calendar and ensure content team is on board
 • Stay up-to-date with social trend developments and generate new ideas to draw audience’s attention
 • Analyze content reach and prepare reports for senior management
 • Strategize long term content creation plans with senior management teams and other departments
 • Participate in pitches, and take the leading part for content strategies and planning
 • Play the role for content QC of team members
 • Manage Content Team to ensure the qualified deliverables

Yêu Cầu Công Việc

 • At least 6 years of working experience in content writing, 2 years as the same role of Content Lead / Content Manager
 • Proven work experience as a Content manager
 • Ability to be creative and to produce innovative content 
 • Proficiency with content management platforms such as WordPress, Facebook, Instagram ...etc..
 • Ability to absorb new digital platform for Content creativities such as Tiktok…etc..
 • Ability to use analytical tools, such as Google Analytics to generate accurate reporting
 • Knowledgeable of social media platforms and digital media outlets
 • Knowledgeable of traditional media and PR outlets, such as newspapers and television news cycles
 • Hands on experience with MS Office
 • Attention to detail
 • Good organizational and time-management skills
 • Ability to work well with others, and work under high pressure
 • Time management skills

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.