Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

IT Director

 • Bình Định
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 - 8 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Sản xuất / Vận hành sản xuất
 • 31/07/2024

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc


Our client is a manufacturing and trading company in pharmaceuticals, medical materials, machinery, equipment, tools, medical supplies. They are seeking Vietnamese talent for the position of IT Manager:

- Information Technology Strategy:
 • Develop and implement an information technology strategy that aligns with the company's business production strategy, including subsidiary units.
 • Identify opportunities for innovation and digital transformation to enhance customer experience, operational efficiency, and competitive advantage.


- IT Infrastructure and Operations:
 • Oversee the design, implementation, operation, and maintenance of IT infrastructure, including network infrastructure, server systems, and data centers.
 • Ensure the reliability, availability, and performance of all IT systems and applications, minimizing downtime and disruptions.
 • Establish and enforce IT policies, procedures, and standards to maintain compliance with regulatory requirements.
 • Supervise the management of the company's IT equipment and subsidiary units.


- Information Security and Risk Management:
 • Implement and maintain security measures to protect the company’s information assets.
 • Conduct regular risk assessments and develop risk mitigation strategies to address security vulnerabilities and potential threats.
 • Stay updated on new information security trends and proactively apply information safety measures to protect the entire IT system.


- Innovation and Digital Transformation:
 • Promote the development and application of innovative digital solutions to optimize operational activities, contributing to enhanced business efficiency.
 • Continuously improve the IT department, encouraging creativity and collaboration.
 • Lead in evaluating and selecting technologies to support the company’s digital transformation initiatives.
 • Oversee and manage the implementation of IT solutions.


- Leadership and Team Management:
 • Set performance criteria, delegate tasks, and evaluate the work of IT department members.
 • Lead the IT department, inspire, and motivate team members to achieve excellence.
 • Build, develop, and train the IT team, encourage talent development, and foster a culture of learning and growth.
 • Build strong relationships with internal departments and external partners to ensure coordination and collaboration across departments.


Yêu Cầu Công Việc


 • Bachelor's degree or higher in Information Technology or Computer Science.
 • Ability to quickly update with new technology information.
 • Good English communication skills.
 • Enthusiastic and honest attitude in work; Responsible, confident, decisive, able to work under high pressure.
 • Leadership ability, good communication, and effective job coordination.
 • Strategic thinking about Information Technology; Understanding of IT Infrastructure and Operations.
 • Experience in the position of Chief Information Officer (CIO) or equivalent.
 • Experience in budget management and/or financial analysis in evaluating the effectiveness of IT operations.


Việc Làm Tương Tự

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.