Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

PROJECT DIRECTOR (Interior)

 • Hồ Chí Minh
 • Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 5 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Xây dựng
 • Khác
 • 30/04/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

1.General management of the project:

 • Determine the scope, preliminary planning, chaired meetings kick-off
 • Assess the project implementation capacity, guide and check the project implementation plan submitted by PM / SM
 • Approve the project implementation plan, rules and policies applied to the project
 • Guide PM / SM to implement the project
 • Change control
 • Directly work, negotiating with customers about the progress, quality, volume, cost of the project, timely pay
 • Review the post-project performance, organize meetings to draw experience for the following projects.

2. Manage the progress of the construction work performed

 • Check and approve the detailed progress plan submitted by PM / SM.
 • Receive daily progress reports from PM / SM, assess the progress of stakeholders, and make timely adjustments if there are changes to the plan.
 • Participate directly in the project implementation meeting at the site as needed
 • Quality management
 • Check and approve project quality assurance plan submitted by PM / SM. Together with the project management board check design documents, technical drawings, receive from Party A to make necessary recommendations for the project.
 • Checking and evaluating the quality and guiding the regular and irregular implementation of the project at the site
 • Approve project quality records before submission to party A
 • 3. Security management
 • Together with the safety department review and check all safety measures applied to the site,
 • Instruct the Project Steering Board to strictly implement the site safety work

4. Risk management

 • Direct and direct the risk management plan together with management
 • Estimates of possible risks at the site, analysis, risk assessment, and the extent of the risk to prevent.
 • Controls the implementation of risk management of the project
 • Controls the implementation of risk management of the project

5. Cost management

 • Planning and budget estimates of the resources required for the project
 • Browse the cost limit and control the implementation costs of the project
 • Directly or jointly with the procurement officer negotiating lease agreements for the project
 • Follow the mold of completing the project, the Director end the work experience, the settlement of the project with stakeholders
 • Approval of the completed value of project payment

6. Project management

 • Personal planning approval for the project
 • Check and oversee the overall PM / SM work division and project personnel management.
 • Direct instruction, training potential PM / SM for the company
 • Evaluate the quality of project personnel, reported the HR Department of the company and the Board of Directors

7. Media management

 • The highest representative of the company in the project
 • Identify the stakeholders in the project, prepare and implement measures to manage stakeholders.
 • Speech on behalf of the company in the project with stakeholders such as supervising the owner, construction teams, sub-contractors

Yêu Cầu Công Việc

University of construction, geotechnical
Experienced in large companies specialized in interior decoration, finishing projects resort, hotel, restaurant, ... from 4 * or higher
Ability to communicate fluently in English
Read and understand the technical standards related to the company's products and services
Analysis, synthesis, planning: excellent
Convincing, negotiating, influencing: good
Create and maintain relationships: good
Supervision: good
Decision making: fast, accurate
Difficult, can go to work in the province and abroad.
Energetic, enthusiastic, responsible and able to work under pressure.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.