Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Property Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 8 - 15 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Tư vấn, Bất động sản
 • 1
 • 30/04/2024

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc

We are currently seeking a highly motivated and experienced Property Manager specializing in apartment segment to join our team in Ho Chi Minh City. The ideal candidate will be responsible for overseeing all aspects of real estate management, focusing on apartment projects.

Responsibilities:

 • Develop and implement strategic plans for apartment projects in alignment with company objectives.
 • Lead and manage a team of real estate professionals to ensure smooth operations and successful project execution.
 • Conduct market research and analysis to identify investment opportunities and market trends in the apartment segment.
 • Negotiate and liaise with property owners, developers, and other stakeholders to secure advantageous deals and partnerships.
 • Manage the leasing and sales process for apartment projects, including pricing strategies, marketing campaigns, and customer relations.
 • Monitor and evaluate the financial performance of apartment projects, including budgeting, forecasting, and cost control measures.
 • Ensure compliance with all relevant laws, regulations, and industry standards governing real estate transactions and property management.
 • Provide regular reports and updates to senior management on project status, market conditions, and performance metrics.

Yêu Cầu Công Việc

 • Bachelor's degree in Real Estate, Business Administration, or related field.
 • Minimum of 2 years of experience in a similar role within the real estate industry, preferably in property apartment management.
 • Strong leadership skills with proven ability to lead and motivate a team.
 • Excellent communication and negotiation skills.
 • Sound knowledge of real estate laws, regulations, and market trends.
 • Ability to multitask, prioritize, and meet deadlines in a fast-paced environment.
Job tags: Property Manager

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.