Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Technical Staff

 • Hồ Chí Minh
 • Nhân viên
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 5 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Nông nghiệp
 • 31/07/2024

Phúc Lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép

Mô Tả Công Việc


  We are looking for a knowledgeable and dedicated Agriculture Technical Staff member to join our team. The Agriculture Technical Staff will be responsible for supporting agricultural projects, conducting field research, and providing technical assistance to farmers. This role requires a deep understanding of agricultural practices, excellent analytical skills, and the ability to communicate effectively with various stakeholders.


  Key Responsibilities:

  • Field Research and Data Collection:

   • Conduct field research and experiments to gather data on crop performance, soil health, pest management, and other agricultural factors.
   • Collect and analyze soil, water, and plant samples to determine nutrient levels and identify potential issues.
   • Document research findings and prepare detailed reports for internal use and external stakeholders.
  • Technical Support and Training:

   • Provide technical assistance and training to farmers on best practices for crop production, pest control, irrigation management, and sustainable agriculture techniques.
   • Develop training materials and conduct workshops or field demonstrations to educate farmers on new technologies and methods.
   • Assist in the implementation of agricultural projects and monitor their progress.
  • Advisory Services:

   • Advise farmers on crop selection, planting schedules, and fertilizer application to optimize yields and improve farm productivity.
   • Diagnose and provide solutions for crop diseases, pest infestations, and other agricultural problems.
   • Promote the adoption of environmentally sustainable farming practices.
  • Documentation and Reporting:

   • Maintain accurate records of field activities, research data, and farmer interactions.
   • Prepare and present technical reports, summaries, and recommendations to management and other stakeholders.
   • Ensure compliance with relevant agricultural regulations and standards.
  • Collaboration and Communication:

   • Work closely with the agriculture manager, research team, and other departments to coordinate efforts and achieve project goals.
   • Build and maintain strong relationships with farmers, agribusinesses, and local agricultural organizations.
   • Stay updated on the latest developments in agricultural science and technology.


Yêu Cầu Công Việc


 • University Degree or higher– major in Agronomy/ Crops Science/ Planting Science/ Soil Science/ others related Agricultural Field.
 • Enable to carry out Field Experiment, Farmer Seminar, Field Seminar.
 • Knowledge in crop nutrient/ soil nutrient/ cultivation and related majors.
 • At least 01 year in Agricultural Field.
 • Good at MS Office /Internet & English skill/ Sense of Responsibility.
 • Good at communication skills & technical assistance skills/ Good Health for Business Trip.


 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.