Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chief Accountant - Kế Toán Trưởng

 • Long An (Can Giuoc District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 10 Years
 • 15,000,000 - 20,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Unlimited

Job Description

 • Thiết lập, quản lý và thường xuyên xem xét các chính sách hoạt động, quy định hành chính và thủ tục giấy tờ pháp lý.
 • Hỗ trợ các công tác xây dựng, tổ chức hệ thống cơ cấu của công ty.
 • Quản lý văn phòng và các vấn đề liên quan đến bộ phận hành chính tổng vụ của công ty.
 • Giải quyết các vấn đề nhân sự, giấy phép lao động, visa lưu trú của người nước ngoài …
 • Hỗ trợ tính lương theo bảng lương được gửi từ Công ty Kế toán dịch vụ…
 • Một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
 • Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm chuyên ngành kế toán (ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng), nếu không có chứng chỉ kế toán trưởng sẽ được công ty cho đi học lấy bằng.
 • Tiếng Nhật N3 hoặc N2
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.