Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • No Experience
 • Negotiable
 • Insurance
 • 30/04/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development

Job Description

 • Chăm sóc lượng khách hàng hiện hữu để tái tục hợp đồng;
 • Chăm sóc khách hàng sau bán hàng;
 • Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, kênh phân phối mới để thực hiện kế hoạch kinh doanh;
 • Phát triển lực lượng đại lý hỗ trợ kinh doanh;

Job Requirement

 • Tuổi dưới 35;
 • Tốt nghiệp đại học ưu tiên các ngành bảo hiểm, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh…
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực bảo hiểm;
 • Tiếng Anh giao tiếp;
 • Tin học văn phòng;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.