Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên môi giới

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Securities
 • 10/08/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Annual Leave

Job Description

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược
đầu tư, kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư.
- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho khách hàng.
- Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách
hàng.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính kế toán, quản trị kinh doanh
- Ưu tiên có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán
- Có kiến thức trong lãnh vực tài chính chứng khoán
- Kỹ năng tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
- Khả năng giao tiếp tốt, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp, trung thực.
- Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến trong công việc.
- Có định hướng phát triển lâu dài trong phát triển sự nghiệp.
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.