Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phần cứng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của hệ thống máy chủ và hạ tầng mạng cho công ty, hỗ trợ các phòng ban, khoa sử dụng tiện ích CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, với các kỹ năng như phân tích hệ thống, làm việc nhóm.
 • Quản lý hạ tầng mạng.
 • Phân tích, thiết kế và triển khai hạ tầng mạng: LAN, WAN, WLAN. Wifi
 • Cấu hình các dịch vụ mạng: DNS, LDAP, DHCP, FTP, SAMBA, IPTABLE, MAIL …
 • Quản lý và sửa chữa: LAN, WAN, WLAN  …
 • Cài đặt và cấu hình các thiết bị mạng: Switch, Router, Firewall …
 • Quản lý phần điện nhẹ.
 • Quản lý phòng máy chủ.
 • Xây dựng các chính sách bảo mật hệ thống. 
 • Báo cáo kết quả và kế hoạch công tác của bộ phần hàng tuần, tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH, CĐ ngành CNTT 
 • Kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên
 • Kỹ năng về quản trị hệ thống máy chủ (tương đương MCITP SA trở lên)
 • Kỹ năng về hạ tầng mạng (tương đương CCNA- CCNP)
 • Tư duy phân tích hệ thống 
 • Có sáng kiến và khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, khả năng làm việc độc lập. 
 • Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.