Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Phần mềm

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

 • Chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ sở dữ liệu, lập trình ứng dụng hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ các phòng ban, khoa sử dụng tiện ích CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, với các kỹ năng cần có như phân tích yêu cầu người dùng, làm việc nhóm.
 • Quản trị cơ sở dữ liệu, báo cáo khắc phục các lỗi dữ liệu có thể giải quyết, nếu không thể giải quyết có thể tham mưu lên cấp trên yêu cầu hỗ trợ từ phía cung cấp.
 • Quản lý hệ thống phần mềm của Công ty chạy ổn định và đáp ứng được nhu cầu.
 • Tham gia đóng góp ý kiến, yêu cầu, hỗ trợ các thay đổi của phần mềm đáp ứng nhu cầu công việc của Công Ty.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH, CĐ, ngành CNTT
 • Kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên.   
 • Kỹ năng về hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MS SQL, SQL, các ngôn ngữ lập trình: C, C++, ASP.NET, C#, JAVA, VB, PHP, Oracle)
 • Kỹ về hệ thống (DOMAIN, DHCP…) 
 • Kỹ năng về hạ tầng mạng (LAN/WAN)
 • Tư duy phân tích và làm việc nhóm.
 • Có sáng kiến và khả năng quản lý thời gian làm việc hiệu quả, khả năng làm việc độc lập
 • Kỹ năng đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành CNTT

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.