Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên quản trị server

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Negotiable
 • IT - Software, IT - Hardware / Network, Medical / Healthcare
 • Unlimited

Job Description

1. Xây dựng triển khai phần mềm:

 • Xây dựng, thiết kế, lập kế hoạch, triển khai phần mềm bảo hiểm, phần mềm hỗ trợ.
 • Bảo trì, khắc phục sự cố, chỉnh sửa phần mềm, hỗ trợ người dùng về phần mềm.
 • Nghiên cứu, nắm vững các sản phẩm, công nghệ, giải pháp phần mềm, đề xuất ứng dụng các công nghệ mới.
 • Tham gia triển khai các giải pháp CNTT phục vụ công tác quản lý và kinh doanh.
 • Quản trị, vận hành hệ quản trị CSDL.
 • Phát triển ứng dụng trên Mobile.

2. Quản trị hệ thống mạng:

 • Xây dựng, thiết kế hệ thống mạng, lập kế hoạch, triển khai hệ thống mạng, hệ thống máy chủ.
 • Vận hành, quản trị Trung tâm dữ liệu, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống mạng, hệ thống máy chủ, giám sát hiệu suất hệ thống và thực hiện điều chỉnh phù hợp.
 • Quản lý tất cả các hệ thống sao lưu và khôi phục dữ liệu.  
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, nâng cấp, mua mới các thiết bị vi tính, mạng vi tính phục vụ công tác tại các phòng ban thuộc công ty.
 • Thực hiện phân tích xử lý sự cố máy chủ, máy trạm và các hệ thống liên quan, sửa chữa khắc phục sự cố liên quan tới máy chủ. 
 • Phát triển và tiêu chuẩn hóa hệ thống tài liệu kỹ thuật mạng bảo mật, máy chủ, lưu trữ, backup.
 • Nâng cấp, cài đặt và troubleshoots mạng kết nối, mạng thiết bị phần cứng và phần mềm.
 • Duy trì kiểm kê thiết bị và dự phòng cũng như các tài liệu hoạt động nhà cung cấp.
 • Phân quyền và cấp tài khoản cho nhân viên từng phòng ban.

3. Báo cáo kết quả công tác liên quan đến các hoạt động quản trị server theo hàng tuần, tháng, quý, năm, đột xuất do cấp trên yêu cầu. 

Job Requirement

 • Trình độ ĐH các ngành Công nghệ thông tin, lập trình, kỹ thuật phần cứng, khoa học ứng dụng,...  
 • Ưu tiên có các chứng chỉ: Kỹ sư hệ thống Microsoft Certified (MCSE); Microsoft Certified System Administrator (MCSA); Mạng Cisco Certified Associate (CCNA, CCNP).
 • Ít nhất 4 năm công tác ở vị trí tương đương tại các bệnh viện trong và ngoài nước. 
 • Có chứng chỉ trình độ B Anh văn, giao tiếp thành thạo trở lên (TOEIC 500 trở lên)
 • Kỹ năng xử lý và bảo mật thông tin, tài liệu; kỹ năng phân tích chuyên sâu
 • Kinh nghiệm hỗ trợ ưu tiên, triển khai, quản lý mạng như Microsoft Windows Active Directory,…
 • Làm việc tốt trong trường hợp độc lập hoặc làm việc nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.