Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • 30,000,000 - 40,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 1
 • 28/03/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là tập đoàn đang chuẩn bị IPO nên cần tìm nhân tài cho vị trí CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH với nhiệm vụ như sau:

Quản trị tài chính & ngân sách

 • Kiểm soát việc ghi nhận doanh thu đúng chính sách giá, chính sách kinh doanh
 • Kiểm soát các phòng ban/bộ phận thực hiện đúng ngân sách, định mức, hạn mức chi phí
 • Kiểm soát dòng tiền, ngân sách, công nợ, vay vốn, báo cáo quản trị
 • Phân tích thiết lập các công cụ quản trị, giảm thiểu rủi ro tài chính. Tổng hợp báo cáo BGĐ về tình hình, hiệu quả tài chính
 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với ngân hàng, cung cấp hồ sơ vay vốn, số liệu cho các cơ quan liên quan theo yêu cầu của Ban Giám Đốc (BGĐ).
 • Phối hợp với kế toán viên và các bộ phận phân tích chỉ tiêu hiệu quả về doanh thu, chi phí, tài chính, để phục vụ báo cáo quản trị, thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của BGĐ.
 • Phối hợp các phòng ban lập kế hoạch ngân sách ngắn và dài hạn, chiến lược và giải trình chi tiết số liệu báo cáo theo yêu cầu của BGĐ.

Huy động vốn

 • Thực hiện các giao dịch trực tiếp với ngân hàng, cung cấp hồ sơ vay vốn, số liệu cho các cơ quan liên quan theo yêu cầu của BGĐ.
 • Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty, bao gồm ngân sách, chuyển nhượng tài chính, hay các hoạt động tài chính khác

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí chuyên viên tài chính
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai dự án IPO
 • Đọc và phân tích các chỉ số tài chính, đọc hiểu các bút toán hạch toán kế toán, Báo cáo Tài chính.
 • Nắm vững các Quy định, Luật, Pháp Luật về Quản trị tài chính doanh nghiệp, Luật Doanh Nghiệp, Thông tư nghị định về Kế toán, thuế…
 • Am hiểu về quy trình, quy định, chính sách của nhà nước liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán
 • Nắm vững và am hiểu sâu sắc các nghiệp vụ, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán của tổ chức
 • Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel
 • Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày
 • Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề
 • Trách nhiệm, trung thực, chịu được áp lực công việc cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.