Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên triển khai dự án CNTT

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 800 - 1,200 USD
 • Agriculture, IT - Software, IT - Hardware / Network
 • Unlimited

Job Description

 • Triển khai dự án cùng nhà cung cấp, xây dựng hệ thống phân quyền trên hệ thống theo mô hình của công ty sản xuất, hỗ trợ cho các bộ phận có thể sử dụng một cách hiệu quả
 • Làm việc cùng các Trưởng bộ phận trong công ty để hiểu nhu cầu của bộ phận khi thiết lập phần mềm
 • Tổng hợp các nhu cầu của các Bộ phận, các công ty thành viên
 • Hiểu sự chênh lệch giữa các nhu cầu và các chức năng của hê thống được thiết lập
 • Theo dõi toàn bộ tiến độ của dự án, test, vadidate...
 • Nghiên cứu, tham mưu tư vấn cho Ban Giám đốc hoặc các bộ phận liên quan về các ứng dụng CNTT trong công việc nhằm tăng năng suất lao động
 • Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên, các công ty thành viên khai thác, sử dụng hệ thống CNTT theo đúng yêu cầu từ Ban Giám đốc
 • Thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống, các phần mềm ứng dụng, các máy tính trạm, đường truyền
 • Báo cáo theo quy định hoặc theo chỉ đạo của cấp trên
 • Chi tiết trao đổi thêm trong phỏng vấn.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT
 • Kinh nghiệm: 3-5 năm
 • Có năng lực triển khai dự án cho các công thành viên, thường xuyên đi công tác
 • Có tham gia triển khai 1 dự án Microsoft Dynamics CRM thành công
 • Hiểu biết kỹ thuật Microsoft Dynamics CRM 
 • Hiểu biết chi tiết và nắm bắt các quy trình chuẩn mực ERP cụ thể: Quy trình quản lý kho; Quy trình quản lý sản xuất; Quy trình quản lý Tài chính - Kế toán; Quy trình quản lý nhân sự tiền lương; Quy trình hỗ trợ ra quyết định (BI).
 • Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình
 • Anh văn: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.