Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(QC TEST)

 • Binh Dinh
 • Manager
 • Permanent
 • No Degree
 • 5 - 15 Years
 • Negotiable
 • Medical / Healthcare, Pharmacy
 • 30/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

Công ty chuyên sản xuất, mua bán hàng dược phẩm, dược liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ, vật tư ngành y tế tìm kiếm vị trí Giám đốc công ty: 

Chiến lược Công nghệ Thông tin:

 1. Phát triển và triển khai chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty, bao gồm các đơn vị trực thuộc.
 2. Xác định cơ hội sáng tạo và chuyển đổi số để tăng trải nghiệm của khách hàng, hiệu suất hoạt động vận hành kinh doanh và lợi thế cạnh tranh.

Cơ sở Hạ tầng và Vận hành Công nghệ Thông tin:

 1. Giám sát việc thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng CNTT, bao gồm hạ tầng mạng, hệ thống máy chủ và trung tâm dữ liệu.
 2. Đảm bảo tính đáng tin cậy, sẵn sàng và hiệu suất của tất cả các hệ thống và ứng dụng CNTT, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và gián đoạn.
 3. Thiết lập và thực thi chính sách, thủ tục và tiêu chuẩn CNTT để duy trì tuân thủ các yêu cầu quy định.
 4. Giám sát việc quản lý thiết bị CNTT của công ty và các đơn vị trực thuộc

Bảo mật Thông tin và Quản lý Rủi ro:

 1. Triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật để bảo vệ tài sản thông tin của công ty.
 2. Tiến hành định kỳ đánh giá rủi ro và phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro để đối phó với các lỗ hổng bảo mật và mối đe dọa tiềm ẩn.
 3. Cập nhật xu hướng bảo mật thông tin mới và áp dụng các biện pháp an toàn thông tin một cách chủ động để bảo vệ toàn bộ hệ thống CNTT.

Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số:

 1. Thúc đẩy phát triển và áp dụng các giải pháp số sáng tạo để tối ưu các hoạt động vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 2. Cải tiến liên tục trong bộ phận CNTT, khuyến khích sáng tạo và hợp tác.
 3. Đứng đầu trong việc đánh giá và lựa chọn các công nghệ để hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số của công ty.
 4. Giám sát và quản lý triển khai các giải pháp công nghệ thông tin

Lãnh đạo và Quản lý Đội ngũ:

 • Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá, phân công công việc và đánh giá công việc của các thành viên của Bộ phận CNTT
 • Lãnh đạo Bộ phận CNTT, truyền cảm hứng và động viên các thành viên trong nhóm đạt được sự xuất sắc.
 • Xây dựng, phát triển và huấn luyện đội ngũ CNTT, khuyến khích phát triển tài năng và thúc đẩy văn hóa học hỏi và phát triển.
 • Xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các phòng ban nội bộ và các đối tác bên ngoài để đảm bảo sự phối hợp và hợp tác giữa các bộ phận

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính,
 • Có khả năng cập nhật những thông tin về công nghệ mới nhanh chóng.
 • Giao tiếp Tiếng Anh tốt.
 • Thái độ nhiệt tình và trung thực trong công việc; Có tinh thần trách nhiệm, tự tin, quyết đoán, làm việc với cường độ cao.
 • Có khả năng lãnh đạo, giao tiếp tốt và điều phối công việc hiệu quả
 • Có tư duy chiến lược về Công nghệ thông tin; Am hiểu Cơ sở Hạ tầng và Vận hành Công nghệ Thông tin
 • Có kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm quản lý ngân sách và/hoặc phân tích tài chính trong việc đánh giá hiệu quả triển khai hoạt động CNTT

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.