Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Dự Án

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Negotiable
 • Architect, Civil / Construction, Executive management, Sales / Business Development
 • Unlimited

Job Description

 •  Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận kỹ thuật, các Ban chỉ huy công trường, Thực hiện và tổ chức các công tác kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trên công trình và chịu trách nhiệm trước ban tổng giám đốc mọi hoạt động của dự án
 • Phân công vai trò, nhiệm vụ của các thành viên trong ban quản lý dự án
 • Làm việc với các đơn vị tư vấn để có thể đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tiết kiệm, khả thi và đảm bảo an toàn
 • Làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng về các thủ tục pháp lý của dự án
 • Kiểm tra theo dõi chất lượng, tiến độ và chi phí thực hiện dự án
 • Phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công để xử lý kịp thời mọi vướng mắc, đảm bảo các kế hoạch thực hiện của dự án
 • Nghiệm thu, thanh quyết toán cho các đơn vị tư vấn, các nhà thầu thi công của dự án
 • Thay mặt ban tổng giám đốc thực hiện tất cả các công việc đối nội và đối ngoại của dự án
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Sau Đại học (Hệ Chính Quy)
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Quản lý Xây dựng, Kiến trúc, Cầu Đường
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong xây dựng dân dụng và công nghiệp (nhà cao tầng và nhà công nghiệp)
 •  Đã từng làm cho những Công ty xây dựng có quy mô lớn và sử dụng tốt các phần mềm quản lý

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.