Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Kinh Doanh - Ngành Nội Thất

  • Ho Chi Minh
  • Director
  • Permanent
  • Negotiable
  • Architect, Civil / Construction, Interior / Exterior, Real Estate
  • Unlimited

Job Description

1.     Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

2.      Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị

3.      Thiết lập mục tiêu doanh thu cho công ty và các chỉ số KPI chính cho mỗi nhân viên kinh doanh.

4.      Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng. Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng

5.      Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD, trình bày kết quả kinh doanh cho BOD hàng quý và hàng năm.

6.      Giám sát quản lý hiệu quả làm việc của các nhân viên kinh doanh.      

7.      Phê duyệt phương án kinh doanh của các showroom (cửa hàng).

8.      Xây dựng, phát triển và quản lý các showroom kinh doanh sản phẩm nội thất

9.      Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực trong phạm vi phụ trách

10.   Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty; Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng

11.   Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng.

12.   Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các nhân viên bán hàng của Công ty.

13.   Đánh giá nhân viên dưới quyền

14.   Các công việc khác theo sự phân công của BOD.

 

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại học

- Trình độ chuyên môn: Bách khoa, kinh tế, ngoại thương, luật…

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp

- Kinh nghiệm thực tế: Có kinh nghiệm làm việc 5 năm tại vị trí tương đương. Hiểu biết sản phẩm. Có kỹ năng quản lý

- Yêu cầu khác: Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn

- Có kinh nghiệm quản lý, nhưng cầu tiến, có thể xoá bỏ tư duy cũ, thực hiện cách làm mới.

- Kinh nghiệm trái ngành, nhưng sẵn sàng học hỏi và trải nghiệm lĩnh vực mới.

- Có tư duy hệ thống và kỹ năng phát triển, xây dựng các hệ thống kinh doanh khác nhau.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.