Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Sản Phẩm Gạch

 • Dong Nai
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction, Manufacturing / Process, Real Estate
 • 1
 • 30/11/2023

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là công ty sản xuất vật liệu xây dựng, do nhu cầu phát triển kinh doanh chúng tôi cần tìm  ứng viên cho các vị trí  Giám Đốc Sản Phẩm Gạch với nhiệm vụ sau:

 • Theo mục tiêu chiến lược của công ty, hoàn thành kế hoạch hệ thống sản phẩm;
 • Thu thập phản hồi của khách hàng, các sản phẩm cạnh tranh trong ngành, tài liệu R&D
 • của nhà cung ứng và các thông tin khác để cung cấp tài liệu tham khảo cho việc lặp lại sản phẩm;
 • Lập kế hoạch ra mắt sản phẩm mới, lập kế hoạch tổng thể và quản lý quảng cáo đóng
 • gói, đào tạo sản phẩm mới, tải mẫu đầu cuối, v.v.
 • Gửi kế hoạch sản phẩm mới hàng quý, kiểm soát tiến độ phát triển và đánh giá kết quả
 • sản phẩm mới;
 • Quản lý Vòng đời sản phẩm hàng năm, quản lý tối ưu cơ cấu sản phẩm;
 • Xác nhận ứng dụng sản phẩm và tiêu chuẩn chương trình hiển thị thiết bị đầu cuối, đồng thời hỗ trợ các dự án triển lãm thương hiệu hạ cánh.

Job Requirement

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong cùng ngành vật liệu xây dựng
 • Năng lực quản lí bộ phận ít nhất từ 2-5 người
 • Quen thuộc với quy trình phát triển sản phẩm
 • Có khả năng nhạy cảm và hiểu biết sâu sắc về thị trường
 • Có hiểu biết nhất định về chi phí sản xuất;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.