Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Đốc Tài Chính

 • Long An
 • Director
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • 3,500 - 4,500 USD
 • Finance / Investment
 • 28/06/2024

Job Benefit

 • Insurance

Job Description

- Hoạch định và phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình, giai đoạn phát triển của Công ty.

- Quản trị, kiểm soát sự luân chuyển của dòng tiền và các khoản đầu tư đảm bảo được vận hành phù hợp với định hướng của Công ty.

- Hỗ trợ cố vấn chiến lược cùng Giám đốc điều hành và cung cấp các giải pháp lãnh đạo cho các thành viên Ban Giám đốc để cùng vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh.

- Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống hoạch định, quản trị chiến lược và báo cáo kết quả tài chính để đánh giá hiệu quả tài chính thực tế.

- Giám sát và quản lý bộ phận tài chính kế toán đảm bảo sự thống nhất trong các mục tiêu tài chính, chiến lược ngắn và dài hạn của doanh nghiệp.

• Kiểm soát nguy cơ thông qua việc phân tích các khoản nợ và rủi ro trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện giám sát các vấn đề pháp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Kiểm soát và đánh gía các kế hoạch gây quỹ đầu tư của Công ty và tổ chức nhằm duy trì các thỏa thuận tài chính nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động cần thiết.

- Thiết lập và duy trì các mối quan hệ tài chính như: ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng và các nhà phân tích tài chính và các cổ đông cùng với Tổng Giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch dự phòng ngân quỹ cho các tình huống rủi ro. Thực hiện duy trì khả năng thanh khoản, dòng vốn an toàn của doanh nghiệp đảm bảo có đủ nguồn tài chính để duy trì hoạt động và được sử dụng một cách hợp lý, sinh lời.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và dự báo xu hướng đầu tư trong tương lai với Giám đốc điều hành và Tổng Giám đốc trong mỗi giai đoạn về tình hình hoạt động.

Job Requirement

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên hoặc Thạc sĩ các chuyên ngành Tài chính, Kế toán kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm tại vị trí Giám đốc tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn lớn.

- Kiến thức chuyên sâu về các quy định hệ thống pháp luật trong kinh doanh và thị trường tài chính.

- Khả năng lãnh đạo, quản lý điều hành

- Khả năng chịu được áp lực cao, không ngại thử thách và đưa ra những kế hoạch/quyết định tài chính nhạy bén.

- Sử thành thạo Microsoft Office, các công cụ, phần mềm kế toán

- Đa kỹ năng: giao tiếp, thuyết phục, thương lượng đàm phán, tư duy bao quát và phân tích nhạy bén về tài chính, xử lý và giải quyết vấn đề. 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.