Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc vận hành/Giám đốc dịch vụ

 • Ho Chi Minh
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 10 - 20 Years
 • Negotiable
 • Restaurant / Hotel, Real Estate
 • 1
 • 31/12/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Khách hàng chúng tôi là công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp lớn nhất thị trường Việt Nam, chúng tôi đang tìm ứng viên tiềm năng cho vị trí Giám Đốc Vận Hành or Giám Đốc Dịch Vụ (Services Director) với nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

 1. Nhiệm vụ:
  • Thiết lập mục tiêu và kế hoạch hoạt động của phòng dịch vụ phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
  • Tổ chức và điều phối hoạt động của Phòng Dịch vụ hiệu quả. 
  • Tiếp nhận và triển khai dịch vụ mới, công trình mới hiệu quả.
  • Theo dõi, quản lý & điều chỉnh quy trình công nghệ đã và đang thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.
  • Giải quyết các sự cố trong quá trình thực hiện dịch vụ và đề xuất các phương pháp giải quyết và ngăn ngừa sự cố.
  • Quản lý hiệu quả các thiết bị vật tư máy móc chuyên dùng tại các công trình.
  • Xử lý và giải quyết kịp thời các khiếu nại của khách hàng thuộc phạm vi trách nhiệm.
  • Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng dịch vụ.
  • Tổ chức hệ thống báo cáo, thông tin hoạt động của phòng dịch vụ.
  • Phối hợp với phòng Hành chánh nhân sự tổ chức phổ biến kịp thời các chính sách, quy chế làm việc, an toàn lao động của Công ty cho nhân viên.
  • Tổng hợp báo cáo của các Giám sát khu vực để báo cáo cho Tổng Giám Đốc Công ty.
 2. Quyền hạn
  • Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Dịch vụ và các bộ phận trực thuộc theo định hướng của Ban Giám đốc.
  • Quản lý, phân công điều động nhân sự của phòng, đề xuất tuyển dụng, ký hợp đồng lao động và từ chối tiếp nhận nhân sự không phù hợp với hoạt động thực tế phòng và định hướng của Công ty.
  • Quyết định các vấn đề liên quan đến đánh giá năng lực đề xuất chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên theo chính sách nhân sự của Công ty.
  • Phân công nhân sự phối hợp với phòng Kinh doanh trong việc khảo sát công trình khi có đề xuất.
  • Tham gia thiết lập các mục tiêu, chính sách và kiểm soát các hoạt động chất lượng của bộ phận.
  • Tham gia tổ chức thực hiện mục tiêu chất lượng, xem xét & cải tiến  hệ thống quản lý chất lượng  của Công ty.
  • Tham gia đánh giá và thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty.

Job Requirement

 • Cấp quản lý trực tiếp: Tổng Giám Đốc
 • Quản lý nhân viên trực thuộc: Nhân viên trực thuộc phòng dịch vụ
 • Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng nội bộ và bên ngoài.
 • Giao tiếp tốt
 • Đã từng làm trong ngành Dịch vụ (Dịch vụ vệ sinh càng tốt)
 • Giao tiếp tiếng Anh (nghe nói đọc viết tốt)
 • Các chế độ  theo luật và theo tiêu chuẩn của BOD công ty

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.